Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2020. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – JR/Austrian Airlines AG

(predmet C-589/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Korneuburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JR

Tuženik: Austrian Airlines AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 17. stavak 1. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu, zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a koja je u njezino ime odobrena Odlukom Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001.1 tumačiti na način da pojam „nesreća” u smislu te odredbe obuhvaća situaciju u kojoj putnik prilikom iskrcaja iz zrakoplova na posljednjoj trećini mobilnih putničkih stepenica iz nepoznatog razloga padne i pritom se povrijedi, pri čemu povredu nije prouzročio predmet upotrijebljen za pružanje usluge putnicima u smislu odluke Suda od 19. prosinca 2019. u predmetu C-532/18 Niki Luftfahrt2 , i stepenice nisu bile u lošem stanju, a osobito nisu bile ni skliske?

Treba li članak 20. Montrealske konvencije tumačiti na način da se eventualna odgovornost zrakoplovne prijevozničke tvrtke u cijelosti isključuje ako je riječ o okolnostima poput onih opisanih u točki 1. i putnik se u trenutku pada nije držao za rukohvat stepenica?

____________

1     2001/539/EZ: Odluka Vijeća od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)

2 ECLI:EU:C:2019:1127