Language of document :

2020 m. lapkričio 5 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Byla C-582/20)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: SC Cridar Cons SRL

Kitos kasacinio proceso šalys: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias mokesčių administratoriai, pateikę pranešimą apie perskaičiuotą mokestį, kuriuo atsisakoma suteikti teisę į pirkimo PVM atskaitą, gali sustabdyti administracinio skundo nagrinėjimą, kol bus priimtas sprendimas baudžiamojoje byloje, kurioje gali būti pateikta papildomų objektyvių įrodymų, susijusių su apmokestinamojo asmens dalyvavimu mokesčių sukčiavime?

2.    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atsakymas į pirmąjį klausimą būtų kitoks, jei apmokestinamasis asmuo administracinio skundo nagrinėjimo sustabdymo laikotarpiu galėtų pasinaudoti laikinosiomis priemonėmis, kuriomis sustabdomas atsisakymo suteikti teisę į PVM atskaitą galiojimas?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.