Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) la 9 aprilie 2021 – Port de Bruxelles/Infrabel SA și Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA

(Cauza C-229/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d’appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Apelante: Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Intimată: Infrabel SA

Cu participarea: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Întrebarea preliminară

Atunci când un port interior – care face parte din rețeaua centrală – este conectat deja la căile rutiere și la rețeaua feroviară, articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE1 , interpretat separat sau în coroborare cu alte dispoziții ale acestui regulament, impune obligația de menținere și de întreținere a acestor două conexiuni sau obligația de a se abține de la eliminarea uneia dintre ele, fie și printr-o lipsă a întreținerii?

____________

1 JO 2013, L 348, p. 1.