Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „HA.EN” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija

(C-227/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia legfelsőbb közigazgatási bírósága)

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „HA.EN”

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija (a Litván Köztársaság pénzügyminisztériuma mellett működő nemzeti pénzügyőrség)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az adósemlegesség elvével összefüggésben a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet,1 hogy az tiltja/nem tiltja a nemzeti hatóságok olyan gyakorlatát, amelynek alapján megtagadják az adóalanytól az előzetesen felszámított héa levonásához való jogot, ha ingatlanok vásárlásakor tudomása volt, vagy tudomással kellett volna lennie arról, hogy az eladó – fizetésképtelensége miatt – nem fizeti be (vagy nem képes befizetni) az áthárított héát az állami költségvetésbe?

____________

1     HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.