Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB HA.EN”/Valstybinė mokesčių inspekcija

(Lieta C-227/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītājs: UAB HA.EN

Atbildētāja: Valstybinė mokesčių inspekcija

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 saistībā ar fiskālās neitralitātes principu ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek aizliegta tāda valsts iestāžu prakse, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt priekšnodoklī samaksāto PVN tiek liegtas, ja šī persona, iegādājoties nekustamā īpašuma vienības, zināja (vai tai vajadzēja zināt), ka piegādātājs savas maksātnespējas dēļ neiemaksās (vai arī nespēs samaksāt) maksājamo PVN valsts budžetā?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.