Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Westminster Magistrates’ Court (Verenigd Koninkrijk) op 1 december 2020 – Svishtov Regional Prosecutor’s Office / PI

(Zaak C-648/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Westminster Magistrates' Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Svishtov Regional Prosecutor’s Office

Verwerende partij: PI

Prejudiciële vraag

Wanneer om overlevering wordt verzocht met het oog op strafvervolging van een gezochte persoon, en zowel de beslissing tot uitvaardiging van een nationaal aanhoudingsbevel (hierna: „NAB”) als die tot uitvaardiging van een daarop gebaseerd Europees aanhoudingsbevel (hierna: „EAB”) wordt genomen door een openbaar aanklager zonder enige bemoeienis van een rechter voorafgaand aan de overlevering, geniet de persoon die wordt gezocht dan de bescherming op twee niveaus als bedoeld door het Hof in zijn arrest van 1 juni 2016, Bob-Dogi1 , indien:

a)    het NAB enkel tot gevolg heeft dat de betrokkene gedurende maximaal 72 uur kan worden vastgehouden met het oog op zijn voorgeleiding voor een rechter; en

b)    het bij overlevering enkel aan de rechter staat om, in het licht van alle omstandigheden van de zaak, invrijheidstelling of voortzetting van de hechtenis te gelasten?

____________

1     Arrest C-241/15, EU:C:2016:385.