Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2020 Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., a Aluminios Cortizo, S.A.U. proti rozsudku Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) vydanému dne 23. září 2020 ve spojených věcech T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španělské království a další v. Komise

(Věc C-662/20 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., a Aluminios Cortizo, S.A.U. (zástupci: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Lico Leasing, S.A.U a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky) navrhují, aby Soudní dvůr:

prohlásil důvody kasačního opravného prostředku za přípustné a vyhověl jim;

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2020 ve spojených věcech T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španělské království a další v. Komise1 ;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2013 o státní podpoře SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06), kterou poskytlo Španělsko – Daňový režim určitých dohod o finančním leasingu, známý též pod názvem „španělský systém zdanění leasingu“, a zejména jeho čl. 1 odst. 1 v rozsahu, v němž označuje španělský systém zdanění leasingu za protiprávní státní podporu, a podpůrně čl. 4 odst. 1 v rozsahu, v němž nařizuje navrácení podpory od investorů hospodářských zájmových sdružení v plném rozsahu;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody a hlavní argumenty

Navrhovatelky požadují zrušení napadeného rozsudku na základě těchto důvodů:

První důvod: Tribunál nesprávně vyložil a uplatnil čl. 107 odst. 1 SFEU v souvislosti s pojmem selektivnost. Navrhovatelky mají konkrétně za to, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když posuzoval údajnou „odvětvovou selektivnost“ španělského systému zdanění leasingu (první část důvodu). Podpůrně, a pro případ, že Soudní dvůr nevyhoví první části tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, mají navrhovatelky za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu judikatury unijních soudů týkající se údajné diskreční pravomoci daňové správy (druhá část důvodu).

Druhý důvod: Tribunál nesprávně uplatnil zásadu ochrany legitimního očekávání.

Třetí důvod: Tribunál nesprávně uplatnil zásady použitelné na navracení podpory.

____________

1 EU:T:2020:434

2 Úř. věst. 2014, L 114, s.1