Language of document :

Pritožba, ki jo je 19. novembra 2020 vložila International Management Group (IMG) zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2020 v zadevi T-381/15 RENV, IMG/Komisija

(Zadeva C-620/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: International Management Group (IMG) (zastopnika: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2020 v zadevi T-381/15/RENV razveljavi;

posledično ugodi pritožničinim predlogom na prvi stopnji, kot so bili spremenjeni, in tako:

toženi stranki naloži povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, kot je bila spremenjena s stališčem tožeče stranke, predloženim po vrnitvi zadeve v razsojanje T-381/15 RENV;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja te razloge:

a.    Nezakonitost ravnanja Komisije

1.    Neupoštevanje sodbe Sodišča z dne 31. januarja 2019, International Management Group/Komisija (C‑183/17 P in C‑184/17 P);

2.    Z izpodbijano sodbe se ne upošteva pojma mednarodne organizacije, določenega s finančnimi ureditvami: kršitev mednarodnega priznanja; kršitev hierarhije predpisov; neupoštevanje zgorajnavedene sodbe Sodišča z dne 31. januarja 2019 in kršitev finančnih ureditev;

3.    Kršitev načela dobrega upravljanja;

4.    Z izpodbijano sodbo ni bil upoštevan pojem dovolj resne kršitve pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice.

b.    Škoda

1.    Glede predlogov iz točke 40, prva, druga in tretja alinea izpodbijane sodbe: kršitev načela vzpostavitve prejšnjega stanja; kršitev obveznosti obrazložitve, ki jo ima sodišče; kršitev pogojev za dopustnost; kršitev členov 76(e) in 84(1) Poslovnika Splošnega sodišča;

2.    Glede predlogov iz točke 40, četrta alinea, izpodbijane sodbe: kršitev obveznosti obrazložitve, ki jo ima sodišče; kršitev členov 76(e) in 84(1) Poslovnika Splošnega sodišča;

3.    Glede nepremoženjske škode: kršitev načela vzpostavitve prejšnjega stanja; kršitev obveznosti obrazložitve, ki jo ima sodišče; kršitev členov 76(e) in 84(1) Poslovnika Splošnega sodišča; kršitev neomejene pristojnosti sodišča.

____________