Language of document :

Recurs introdus la 19 noiembrie 2020 de International Management Group (IMG) împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 9 septembrie 2020 în cauza T-645/19, IMG/Comisia

(Cauza C-619/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: International Management Group (IMG) (reprezentanți: L. Levi și J.‑Y. de Cara, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 9 septembrie 2020 în cauza T-645/19;

în consecință, trimiterea cauzei în fața Tribunalului pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la cererea de anulare și la cererea de despăgubire; 

obligarea pârâtei la plata totalității cheltuielilor de judecată efectuate în cele două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta susține că, în ordonanța pronunțată, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a considerat că scrisoarea din 18 iulie 2019 nu este un act atacabil.

____________