Language of document :

2009 m. liepos 29 d. Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RANI Slovakia s.r.o. prieš Hankook Tire Magyarország Kft.

(Byla C-298/08)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: RANI Slovakia s.r.o.

Atsakovė: Hankook Tire Magyarország Kft.

Prejudiciniai klausimai

1)    Atsižvelgiant į Romos sutarties 3 straipsnio c punktą ir 59 straipsnį, ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB1 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 19 konstatuojamoji dalis gali būti aiškinama taip, kad, kalbant apie laikinojo įdarbinimo įmonės veiklą, valstybė narė savo nuožiūra gali savo nacionalinėje teisėje nustatyti sąlygas darbdaviui (įmonei) tam, kad šis galėtų verstis tokia veikla aptariamos valstybės narės teritorijoje ir, ar tokiomis aplinkybėmis nacionalinė teisė gali numatyti, kad laikinojo įdarbinimo įmonės veikla gali užsiimti tik minėtoje teritorijoje įsteigtos įmonės?

2)    Ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 4 dalis gali būti aiškinama taip, kad aptariamoje valstybėje narėje įsteigtos įmonės, kalbant apie leidimą veiklai, gali būti vertinamos palankiau nei kitoje valstybėje narėje įsteigta įmonė?

3)    Ar kartu skaitomos Romos sutarties 59, 62 ir 63 straipsnių nuostatos gali būti aiškinamos taip, kad įstojimo į Europos Sąjungą metu egzistavę apribojimai gali būti palikti galioti ir neturi būti laikomi prieštaraujančiais Bendrijos teisei tol, kol Taryba nepriėmė programos, nustatančios šios rūšies paslaugų liberalizavimo sąlygas ir direktyvų, reikalingų įgyvendinti šią programą?

4)    Į pirmiau pateiktus klausimus atsakius neigiamai, ar egzistuoja koks nors bendrasis interesas, pateisinantis apribojimą, pagal kurį laikinojo įdarbinimo įmonės veikla gali verstis tik aptariamos valstybės narės teritorijoje įsteigta įmonė ir, ar galima laikyti, kad šis apribojimas atitinka Romos sutarties 59 ir 65 straipsnius?

____________

1 - OL L 18, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 431.