Language of document :

Жалба, подадена на 9 октомври 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-113/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi, A. Tymen, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението да не се включва жалбоподателят в списъка с резерви на конкурса EPSO/AD/204/10.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 20 януари 2012 г. да не се включва жалбоподателят в списъка с резерви на конкурса EPSO/AD/204/10,

да се отмени решението от 6 юли 2012 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя,

да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

____________