Language of document :

Sag anlagt den 9. oktober 2012 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-113/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO/AD/204/10.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 20. januar 2012 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO/AD/204/10 annulleres.

Afgørelse af 6. juli 2012 om afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________