Language of document :

9. oktoobril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-113/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/204/10 reservnimekirja.

Hageja nõuded

tühistada 20. jaanuari 2012. aasta otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/204/10 reservnimekirja;

tühistada 6. juuli 2012. aasta otsus hageja kaebus rahuldamata jätta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________