Language of document :

Acțiune introdusă la 9 octombrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-113/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A.Tymen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/204/10

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 20 ianuarie 2012 de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/204/10;

anularea deciziei din 6 iulie 2012 prin care s-a respins reclamaţia formulată de reclamant;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________