Language of document :

Tožba, vložena 9. oktobra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-113/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi, A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam izbirnega postopka EPSO/AD/204/10.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 20. januarja 2012 o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam izbirnega postopka EPSO/AD/204/10 naj se razglasi za nično;

odločba z dne 6. julija 2012 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov.

____________