Language of document :

Žaloba podaná dne 10. října 2012 - ZZ v. Komise

(Věc F-114/12)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: P. K. Rosiak, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni odmítnuto poskytnutí příspěvku za práci v zahraničí

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2012, kterým bylo žalobkyni odmítnuto poskytnutí příspěvku za práci v zahraničí (v Itálii), a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________