Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) priekšsēdētāja 2012. gada 5. decembra rīkojums – Scheidemann/Parlaments

(lieta F-109/12)

Civildienests – Ierēdņi – Starpiestāžu pārcelšana, īstenojot paaugstināšanu amatā, kuras laikā ierēdnis bija paaugstināms amatā savā sākotnējā iestādē – Prasība ar atpakaļejošu spēku paaugstināt amatā – Tiešs noraidošs lēmums, kas pieņemts pēc netieša lēmuma pieņemšanas – Sūdzības iesniegšanas termiņš – Novēlotība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībniekiPrasītāja: Sabine Scheidemann (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)Atbildētājs: Eiropas ParlamentsPriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt prasītājas prasību ar atpakaļejošu spēju viņu paaugstināt amatā ar 2010. gada 1. janvāriRezolutīvā daļa:prasību atcelt kā acīmredzami nepieņemamu;S. Scheidemann sedz savus tiesāšanās izdevumus.