Language of document :

Beroep ingesteld op 1 oktober 2012 – ZZ / EMA

(Zaak F-110/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om zijn overeenkomst van hulpfunctionaris te herkwalificeren als overeenkomst van tijdelijk functionaris

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van 21 november 2011 tot afwijzing van verzoekers verzoek om zijn overeenkomst van hulpfunctionaris te herkwalificeren als overeenkomst van tijdelijk functionaris;

verwijzing van EMA in de kosten.