Language of document :

Talan väckt den 1 oktober 2012 – ZZ mot EMA

(Mål F-110/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om att dennes tjänst som extraanställd skulle omvandlas till en tillfällig anställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 november 2011 att avslå sökandens begäran om att dennes tjänst som extraanställd skulle omvandlas till en tillfällig anställning.

förplikta EMA att ersätta rättegångskostnaderna.