Language of document :

Sag anlagt den 2. oktober 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-111/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at stadfæste lægeudvalgets konklusioner vedrørende sagsøgerens invaliditetsgrad og den erhvervsmæssige karakter af sagsøgerens sygdom.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 8. november 2011 om stadfæstelse af lægeudvalgets konklusioner af 25. august 2011, som blev meddelt sagsøgeren den 28. november 2011.

Om fornødent annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 22. juni 2012.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb, som foreløbigt og efter ret og billighed er fastsat til 100 000 EUR, for lidt ikke-økonomisk tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.