Language of document :

Acțiune introdusă la 2 octombrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-111/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi, A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de confirmare a concluziilor comisiei medicale care s-a pronunțat cu privire la gradul de invaliditate al reclamantului și la originea profesională a bolii de care suferă

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 8 noiembrie 2011 prin care au fost confirmate concluziile comisiei medicale, formulate la 25 august 2011 și comunicate reclamantului la 28 noiembrie 2011;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației formulate de reclamant la 22 iunie 2012;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 100 000 de euro, stabilită ex aequo et bono cu titlu provizoriu, reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.