Language of document :

Tožba, vložena 2. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-111/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o potrditvi sklepov zdravniške komisije, ki je ocenila stopnjo invalidnosti tožeče stranke in podala mnenje o tem, ali je njena bolezen poklicnega izvora.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 8. novembra 2011 o potrditvi sklepov zdravniške komisije z dne 25. avgusta 2011, ki je bila tožeči stranki vročena 28. novembra 2011, naj se razglasi za nično;

odločba z dne 22. junija 2012 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se, če je to potrebno, razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino za nastalo nepremoženjsko škodo, začasno in ex aequo et bono ocenjeno na 100.000 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.