Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.10.2013 – Nardone v. komissio

(Asia F-111/12)1

(Henkilöstö – Entinen virkamies – Altistuminen asbestille ja muille aineille – Ammattitauti – Tapaturma – Henkilöstösääntöjen 73 artikla – Lääketieteellinen lautakunta – Perustelut – Vahingonkorvauskanne – Menettelyn kesto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Albert Nardone (Piétrain, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jolla vahvistettiin lääketieteellisen lautakunnan toteamukset kantajan työkyvyttömyysasteesta ja hänen sairautensa työperäisyydestä

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan suorittamaan Albert Nardonelle viivästyskorkoa 1.3.2006 ja 15.7.2010 väliseltä ajalta 8 448,51 euron pääomalle siten, että korkokantana käytetään Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatioihin kyseisenä aikana soveltamaa korkoa lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, sekä 3 000 euron määrän.

Muut kanteessa esitetyistä vaatimuksista hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljäsosa Albert Nardonen oikeudenkäyntikuluista

Albert Nardone vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 379, 8.12.2012, s. 35.