Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2013. aasta otsus – Balionyte-Merle versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-113/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/204/10 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Kandidaatide üldise pädevuse hindamine – Kandidaatide hindamine vastavalt hindamiskeskuses läbi viidud katsetel saavutatud tulemustele – Punktisumma ja oskuste passis sisalduvate kommentaaride vastavus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada konkursikomisjoni otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/204/10 reservnimekirja ja nõue tühistada otsus hageja kaebus rahuldamata jätta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta V. Balionyte-Merle’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 26, 26.1.2013, lk 710.