Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 21. ledna 2014 – Jelenkowska-Luca v. Komise

(Věc F-114/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Odměna – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu – Státní příslušnost státu, na jehož území se nachází místo zaměstnání – Obvyklé bydliště“

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Jelenkowska-Luca (Řím, Itálie) (zástupce: P. K. Rosiak, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann a M. V. Joris, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí nepřiznat žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Paní Jelenkowska-Luca ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.