Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 21. jaanuari 2014. aasta otsus – Jelenkowska-Luca versus komisjon

(kohtuasi F-114/12)1

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused – Teenistuskohariigi kodakondsus – Alaline elukoht

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Jelenkowska-Luca (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat P. K. Rosiak)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte maksta hagejale kodumaalt lahkumise toetust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Jelenkowska-Luca kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 26, 26.1.2013, lk 71.