Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 2014 r. – Jelenkowska-Luca przeciwko Komisji

(Sprawa F-114/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Obywatelstwo państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zatrudnienia – Zwykłe miejsce zamieszkania)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: E. Jelenkowska-Luca (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: radca prawny P.K. Rosiak)Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: K. Herrmann i V. Joris, działający w charakterze pełnomocników)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.E. Jelenkowska-Luca pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.