Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 7. julija 2014 – Verein für Konsumenteninformation proti A1 Telekom Austria AG

(Zadeva C-326/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Verein für Konsumenteninformation

Tožena stranka: A1 Telekom Austria AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora v členu 20(2) Direktive o univerzalnih storitvah1 določena pravica naročnikov, da „ob objavi sprememb pogodbenih pogojev“ odstopijo od pogodbe brez pogodbene kazni, veljati tudi za primer, če prilagoditev cen izhaja iz pogodbenih pogojev, ki že ob sklenitvi pogodbe predvidevajo prihodnjo prilagoditev (dvig/znižanje) cen glede na gibanje objektivnega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki odraža spremembe vrednosti denarja?

____________

1 Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, UL L 337, str. 11.