Language of document :

11. veebruaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-15/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus lõpetada hageja pensioniõiguste ülekandmise menetlus ülekannet teostamata.

Hageja nõuded

Tühistada 17. aprilli 2012. aasta otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise toimikute sulgemise kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.