Language of document :

Kanne 29.1.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-9/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G.Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti kuitata oikeudenkäyntikuluja vastaavan määrän, jonka unionin yleinen tuomioistuin velvoitti sen maksamaan asiassa T-176/04, ja määrän, joka kantajan on maksettava asiassa T-241/03 annetun määräyksen perusteella, keskenään.

Vaatimukset

6.3.2012 päivätty kirjoitus on kumottava

päätös, jolla päätettiin kuitata kantajalla komissiolta oleva 1 600 euron saatava sillä 4 875 euron suuruisella määrällä, joka kantaja muka on velvollinen maksamaan komissiolle – mikä ei pidä paikkaansa – on kumottava

päätös, jolla hylättiin kantajan komissiolle 23.6.2012 toimittama valitus, jonka viimeksi mainittu on saanut viimeistään 23.6.2012, on tarvittavin osin kumottava

kantajan 9.10.2012 vastaanottama kirjoitus on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki kantajalle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut @@

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.