Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 29. janvārī – ZZ/Komisija

(lieta F-9/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu kompensēt starpību, kas radusies starp tiesāšanās izdevumiem, ko Vispārējā tiesa prasītājam piesprieda lietā T-176/04, un summu, kas prasītājam jāmaksā rīkojuma lietā T-241/03 rezultātā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 6. marta ziņojumu;

atcelt lēmumu atlīdzināt starpību starp summu 1600 EUR apmērā, ko Komisija ir parādā prasītājam, un summu 4875 EUR apmērā, ko prasītājs it kā ir parādā Komisijai;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu, ar ko noraidīta 2012. gada 23. jūnija sūdzība, ko prasītājs iesniedzis Komisijai un tā to saņēmusi ne vēlāk kā 2012. gada 23. jūnijā;

atcelt 2012. gada 27. augusta ziņojumu, ko prasītājs saņēmis 2012. gada 9. oktobrī;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam visus šajā instancē prasītos tiesāšanās izdevumus.