Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

8. listopadu 2013

Věc F‑9/13

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Lhůta k podání žaloby – Opožděnost – Zjevně nepřípustná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, jíž L. Marcuccio v podstatě požaduje zrušení rozhodnutí Evropské komise o započtení pohledávky, kterou měla vůči žalobci, proti pohledávce, již měl žalobce vůči Komisi.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Lhůty – Počátek – Oznámení – Pojem – Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti zaslané úředníkovi v jazyce, jenž tento úředník dostatečně ovládá – Zahrnutí

(Služební řád, čl. 91 odst. 3)

Oznámení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti v jazyce, který není mateřským jazykem úředníka, ani jazykem, v němž byla stížnost vyhotovena, je řádné za podmínky, že se dotyčný s ním mohl užitečně seznámit.

(viz bod 24)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 7. února 2001, Bonaiti Brighina v. Komise, T‑118/99, body 16 až 19