Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 8. novembra 2013

Zadeva F‑9/13

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Rok za vložitev tožbe – Zamuda – Očitno nedopustna sodba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L.. Marcuccio v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije o pobotanju njene terjatve do njega z njegovo terjatvijo do Komisije.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. L. Marcuccio nosi lastne stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Roki – Začetek – Vročitev – Pojem – Odločba o zavrnitvi pritožbe uradnika, ki je nanj naslovljena v jeziku, ki ga ta dovolj obvlada – Vključitev

(Kadrovski predpisi, člen 91(3))

Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe v jeziku, ki ni niti materni jezik uradnika niti jezik, v katerem je bila sestavljena pritožba, je pravilno opravljena, če se zainteresirana oseba z njo lahko učinkovito seznani.

(Glej točko 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 7. februar 2001, Bonaiti Brighina proti Komisiji, T‑118/99, točke od 16 do 19.