Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Delcroix/ЕСВД

(Дело F-11/13)1

(Публична служба — Длъжностно лице — ЕСВД — Началник на делегация в трета страна — Преместване на длъжност в седалището на ЕСВД — Предсрочно прекратяване на функциите като началник на делегация)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicola Delcroix (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, а впоследствие D. Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: първоначално R. Metsola и S. Marquardt, а впоследствие S. Marquardt)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението жалбоподателят да бъде преместен на длъжност в седалището на ЕСВД и да бъде освободен от заеманата длъжност в делегацията на ЕС в ДжибутиДиспозитивОтменя решението, връчено с писмо от 8 март 2012 г., за преместването на г-н Delcroix на длъжност в седалището на Европейската служба за външна дейност и съответно за предсрочното му освобождаване от длъжността началник на делегацията на Европейския съюз в Република Джибути.Осъжда Европейската служба за външна дейност да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на г-н Delcroix.