Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. maj 2014 – Delcroix mod EEAS

(Sag F-11/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – EEAS – delegationschef i et tredjeland – overførsel til EEAS’s hovedkvarter – førtidigt ophør som delegationschef)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicola Delcroix (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi)

Sagsøgt: EU-Udenrigstjenesten (EEAS) (først ved R. Metsola og S. Marquardt, som befuldmægtigede, derefter ved S. Marquardt, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at overføre sagsøgeren til en stilling i EEAS’s hovedkvarter og om at bringe hans tjeneste ved EU-delegationen i Djibouti til ophør.

Konklusion

Afgørelsen, som meddelt ved skrivelse af 8. marts 2012, om at overføre Nicola Delcroix til EU-Udenrigstjenestens hovedkontor og således før tid bringe hans tjeneste som delegationschef ved Den Europæiske Unions delegation i Republikken Djibouti til ophør, annulleres.

EU-Udenrigstjenesten bærer sine egne omkostninger og betaler de af Nicola Delcroix afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 123 af 27.4.2013, s. 29.