Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE DERDE KAMER
VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

6 december 2013

Zaak F‑14/13

Nikolaos Aridas

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling van het geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord tussen partijen voor het Gerecht – Doorhaling”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Aridas verzoekt om nietigverklaring van het besluit van EPSO om hem niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11.

Beslissing:      Zaak F‑14/13 wordt doorgehaald in het register van het Gerecht na de totstandkoming van het akkoord tussen Aridas en de Europese Commissie. Aridas en de Europese Commissie dragen de kosten zoals overeengekomen in hun akkoord.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)

(cf. punten 5 en 6)