Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2014. aasta otsus – CQ versus parlament

(kohtuasi F-12/13)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Konverentsitõlgid – Teenistustingimuste artikkel 90 – Töökiusamine – Personalieeskirjade artikkel 12a – Sisekorraeeskirjad, mis puudutavad töökiusamise ja selle vältimise konsultatsioonikomiteed – Selle komitee dokumentide konfidentsiaalsus – Ilmsed hindamisvead)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CQ (esindaja: advokaat C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean ja E. Taneva)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja kaebuse töökiusamise kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta CQ kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 108, 13.4.2013, lk 40.