Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 september 2014 – CQ mot parlamentet

(Mål F-12/13)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställda – Anställda konferenstolkar – Artikel 90 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Mobbning – Artikel 12a i tjänsteföreskrifterna – Interna regler för den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier och förebyggande av trakasserier på arbetsplatsen – Sekretess för kommitténs arbete – Uppenbart oriktiga bedömningar)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CQ (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean och E. Taneva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet från Europaparlamentets generalsekreterare om att avslå sökandens klagomål om mobbning

Domslut

Talan ogillas.

CQ ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 108, 13.4.2013, s.40.