Language of document :

Žaloba podaná dne 21. června 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-57/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla bonifikace nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise stanovena na základě nových obecných prováděcích ustanovení, a rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 8. ledna 2013 o výpočtu bonifikace nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí žalobcovy stížnosti ze dne 12. března 2013, kterou se domáhal uplatnění obecných prováděcích ustanovení a pojistně matematických sazeb platných k okamžiku podání jeho žádosti o převod nároků na důchod,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.