Language of document :

Sag anlagt den 21. juni 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-57/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om fastsættelse af godskrivelsen af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, i medfør af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser og af afgørelsen om afslag på klagen.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 8. januar 2013 om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før hans tiltrædelse af tjenesten ved Kommissionen, annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 12. marts 2013 med henblik på anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor han indgav sin ansøgning om overførsel af hans pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.