Language of document :

Acțiune introdusă la 21 iunie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-57/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a sporului drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comisiei în aplicarea noilor DGA și a deciziei de respingere a reclamației

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 8 ianuarie 2013 privind calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comisiei;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 12 martie 2013 prin care s-a solicitat aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererii sale de transfer al drepturilor de pensie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.