Language of document :

Kanne 2.6.2013 – ZZ v. EIP

(Asia F-55/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: avvocato L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuotta 2011 koskevan kantajan arviointikertomuksen kumoaminen siltä osin kuin siinä ei anneta hänelle arvosanaa ”exceptional performance” (poikkeuksellinen suoritus) tai ”very good performance” (erittäin hyvä suoritus) eikä ehdoteta hänelle ylennystä tehtäväryhmään D ja siltä osin kuin siinä asetetaan hänen tavoitteensa vuodelle 2012, vuoden 2011 arviointikertomusta varten annettujen suuntaviivojen kumoaminen ja lopuksi EIP:n velvoittaminen korvaamaan kantajalle hänelle hänen mukaansa aiheutunut henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava a) 18.12.2012 tehty päätös, jolla oikaisulautakunta on hylännyt EIP:n henkilöstösääntöjen 22 artiklan ja 29.3.2012 päivätyn Note to Staff N. 715 HR/P&O/2012-0103 perusteella kantajan valituksen vuotta 2011 koskevasta arviointikertomuksestaan; b) vuotta 2011 koskeva arviointikertomus, siltä osin kuin siinä ei yhteenvetona katsota, että kokonaisarvosana arviointien perusteella olisi ”Exceptional performance” tai ”Very good performance” ja lopuksi siltä osin kuin siinä ei ehdoteta kantajalle ylennystä tehtäväryhmään D ja siltä osin kuin siinä asetetaan hänen tavoitteensa vuodelle 2012; c) kaikki niihin liittyvät, niiden jälkeiset ja niitä edeltävät toimet ja erityisesti henkilöstöosaston johtajan toukokuussa 2012 antaman muistion, jonka otsikko on ”2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles”, perusteella päätetyt ylennykset, kun otetaan huomioon se, että kantajan esimiesten esittämän arvion, joka on tänään riitautettu, perusteella EIP ei ole ottanut kantajaa huomioon kohdassa “Promotions from Function E to D”.

Virkamiestuomioistuimen on kumottava henkilöstöosaston 13.12.2011 päivätyllä muistiolla RH/P&O/2011-0242 n. 709 annetut suuntaviivat, jotka on päivätty 14.12.2011 ja joiden otsikko on ”Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise”, tai jätettävä soveltamatta niitä myös siltä osin kuin niissä määrätään, että lopullinen arviointi on sanallinen yhteenveto, mutta niissä ei määritellä niitä perusteita, joita arvioijan on noudatettava katsoessaan, että suoritus on ”exceptionnelle dépassant les attentes” (poikkeuksellinen suoritus, joka ylittää kaikki odotukset); ”très bonne” (erittäin hyvä) tai ”répondant à toutes les attentes” (odotustenmukainen).

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko sekä oikeudenkäyntikulut.