Language of document :

2013 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIB

(Byla F-55/13)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovo 2011 m. vertinimo ataskaitos panaikinimas tiek, kiek jam nesuteiktas įvertinimas „exceptional performance“ (išskirtinis pareigų atlikimas) arba „very good performance“ (labai geras pareigų atlikimas) ir nepasiūlyta paaukštinti jo pareigas į D grupę ir kiek tai susiję su jo tikslų 2012 m. nustatymu, gairių 2011 m. vertinimo ataskaitai panaikinimas ir turtinės bei neturtinės žalos, kurią ieškovas tariamai patyrė, atlyginimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti: a) 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą tiek, kiek juo Skundų komitetas pagal EIB personalo reglamento 22 straipsnį ir 2012 m. kovo 29 d. Note to Staff Nr. 715 HR/P&O/2012-0103 atmetė ieškovo skundą dėl jo 2011 m. vertinimo ataskaitos; b) 2011 m. vertinimo ataskaitą tiek, kiek joje vertinimai neapibendrinami įvertinimu „exceptional performance“ arba „very good performance“, kiek nesiūloma paaukštinti ieškovo pareigas į D grupę ir kiek tai susijęs su jo tikslų 2012 m. nustatymu; c) visus pridėtus, po to priimtus ir preliminarius aktus, įskaitant sprendimus paaukštinti, priimtus pagal 2012 m. gegužės mėnesį priimtą Žmogiškųjų resursų direktoriaus dokumentą „2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles“ (Personalo vertinimas 2011 m., paaukštinimas ir kvalifikacijos nustatymas), nes atsižvelgiant į jo viršininkų sprendimą, kuris ginčijamas, EIB neatsižvelgė į ieškovą punkte „Promotions from Function E to D“ (Pareigų paaukštinimas iš E grupės į D).

Panaikinti 2011 m. gruodžio 13 d. Žmogiškųjų resursų direktorato dokumente RH/P&O/2011-0242 Nr. 709 nustatytas gaires „Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise“ (2011 m. personalo vertinimo gairės) arba jų netaikyti, taip pat ir tiek, kiek jose numatyta, kad galutinis vertinimas išdėstomas rašte, bet nenustatant kriterijų, kurių turėtų laikytis vertintojas, kad pareigų atlikimas būtų laikomas „exceptionnelle dépassant les attentes“ (išskirtinai viršijantis lūkesčius, „très bonne“ (labai geras) arba „répondant à toutes les attentes“ (atitinkantis visus lūkesčius).

Priteisti iš atsakovo dėl to patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.