Language of document :

Žaloba podaná dne 6. června 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-56/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: Me L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu důchodových práv žalobkyně do důchodového systému Unie, které uplatňuje nová všeobecná prováděcí ustanovení týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII služebného řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 27. února 2013, kterým byly zamítnuty stížnosti podané žalobkyní dne 7. ledna 2013 proti rozhodnutím PMO.4 ze dne 10. října 2012;

zrušit rovněž uvedená rozhodnutí přijatá PMO.4 dne 10. října 2012, proti kterým byly podány stížnosti žalobkyně;

konstatovat protiprávnost všeobecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu, která byla přijata 3. března 2011, především jejich článek 9, a prohlásit je za nepoužitelná v projednávané věci;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.