Language of document :

Sag anlagt den 6. juni 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-56/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvorved de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten blev bragt i anvendelse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 27. februar 2013 om afslag på sagsøgerens klager af 7. januar 2013 over PMO.4’s afgørelser af 10. oktober 2012.

Ligeledes annullation af nævnte afgørelser vedtaget af PMO.4 den 10. oktober 2012, som sagsøgerens klager var rettet mod.

Det fastslås, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten, som de blev vedtaget den 3. marts 2011, navnlig disses artikel 9, er ulovlige, og at de ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.