Language of document :

Acțiune introdusă la 6 iunie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-56/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii, decizie care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de AIPN la 27 februarie 2013 prin care au fost respinse reclamațiile introduse de reclamantă la 7 ianuarie 2013 împotriva deciziilor PMO.4 din 10 octombrie 2012;

anularea și a deciziilor respective adoptate de PMO.4 la 10 octombrie 2012 împotriva cărora erau formulate reclamațiile reclamantei;

constatarea nelegalității dispoziţiilor generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut, astfel cum acestea au fost adoptate la 3 martie 2011, în special articolul 9 din acestea și declararea inaplicabilității lor în speță;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.