Language of document :

Kanne 21.6.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-58/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen kantajan tekemän vaatimuksen, jolla pyrittiin saamaan korvausta siitä aiheutuneesta vahingosta, että vastaaja on väitetysti loukannut kantajan oikeutta yksityisyyden suojaan lähettämällä kantajan tilannetta koskevan kirjeen asianajajalle, joka ei edusta kantajaa, hylkäämisestä tehdyn päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

9.3.2012 päivätyn vaatimuksen, jonka kantaja toimitti komissiolle ja joka saapui komissiolle sääntöjen mukaisesti, hylkäävä päätös on sen muodosta riippumatta kumottava

28.6.2012 päivätty ilmoitus on kumottava

9.3.2012 päivätyn vaatimuksen hylkäävästä päätöksestä tehdyn, 26.9.2012 päivätyn valituksen, jonka kantaja toimitti komissiolle ja joka saapui komissiolle sääntöjen mukaisesti, hylkäävä päätös on muodosta riippumatta kumottava

tarvittaessa 1.2.2013 päivätty ilmoitus on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalla 10 000 euron suuruinen summa, johon on lisättävä 10 prosentin suuruinen vuosittainen korko, joka lisätään vuosittain pääomaan, 9.3.2012 alkaen kyseisen summan tosiasialliseen suorittamiseen saakka

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.