Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 21. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-58/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Mansullo, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas radīti viņa tiesību uz konfidencialitāti iespējamā pārkāpuma dēļ, ko radījusi atbildētājas veiktā vēstules attiecībā uz prasītāja situāciju nosūtīšana advokātam, kurš viņu nepārstāv

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru ir noraidīts 2012. gada 9. marta lūgums, ko prasītājs iesniedzis Komisijai un kuru tā bija pienācīgi saņēmusi;

atcelt 2012. gada 28. jūnija paziņojumu;

atcelt lēmumu – lai arī kādā formā tas būtu pausts – ar kuru noraidīta 2012. gada 26. septembra sūdzība, ko prasītājs bija iesniedzis Komisijai un kuru tā bija pienācīgi saņēmusi par 2012. gada 9. marta lūguma noraidījumu;ciktāl nepieciešams, atcelt 2013. gada 1. februāra paziņojumu;piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam EUR 10 000 kopā ar procentiem, kas maksājami par šo summu, ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 9. marta līdz faktiskai minētās summas samaksai;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.