Language of document :

Acțiune introdusă la 21 iunie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-58/13)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Mansullo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect obținerea unei despăgubiri pentru prejudiciul suferit printr-o pretinsă încălcare a dreptului său la respectarea vieții private, cauzată de faptul că pârâta ar fi trimis o scrisoare care îl privea pe reclamant unui avocat care nu îl reprezenta

Concluziile reclamantului

Anularea respingerii, oricum este formulată, a cererii din 9 martie 2012, depusă de reclamant la Comisie și primită de aceasta potrivit cerințelor legale;

anularea notei din 28 iunie 2012;

anularea respingerii, oricum este formulată, a reclamației din 26 septembrie 2012, introdusă împotriva deciziei de respingere a cererii din 9 martie 2012, depusă de reclamant la Comisie și primită de aceasta potrivit cerințelor legale;quatenus oportet, anularea notei din 1 februarie 2013;obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro, împreună cu dobânzile aferente la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând din data de 9 martie 2012 și până la plata efectivă a acesteia;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.