Language of document :

Tožba, vložena 21. junija 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F–58/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Mansullo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za povrnitev škode, ki naj bi ji nastala s tem, ko je tožena stranka odvetniku, ki je ni zastopal, poslala dopis v zvezi z njenim položajem in tako kršila njeno pravico do zaupnega obravnavanja.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi zahteve z dne 9. marca 2012, ki jo je tožeča stranka naslovila na Komisijo, naj se ne glede na svojo obliko razglasi za nično;

dopis z dne 28. junija 2013 naj se razglasi za ničen;

odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 26. septembra 2012, vložene zoper odločbo o zavrnitvi zahteve z dne 9. marca 2012, ki jo je tožeča stranka naslovila na Komisijo in ki jo je ta redno prejela, naj se ne glede na svojo obliko razglasi za nično;če je potrebno, naj se dopis z dne 1. februarja 2013 razglasi za ničen;Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 10.000,00 EUR skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 9. marca 2012 do dneva plačila navedenega zneska;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.